Somogy Megyei Természetbarát Szövetség
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Ami fontos lehet
 
Vezetőségi tagjaink
 
Somogy megyét érintő hírek, aktualitások
 
MTSZ hírek, aktualitások
 
Töröcskei emléktúra és ünnepség
 
Látogatottságunk
Indulás: 2012-04-02
 
» Természetjáró minősítő szabályzat

 MTSZ TERMÉSZETJÁRÓ MINŐSÍTÉSI SZABÁLYZAT

2018


A minősítés célja: a rendszeres természetjáró tevékenység elismerése, illetve a természetjáró mozgalomban való folyamatos részvételre való késztetés.

A minősítés feladata: túramódonként, követelményszint szerint összevethető, egységes teljesítményrendszer biztosítása.

A minősítés rendszere: fizikai teljesítményen alapuló, időhöz kötött, egymásra épülő, folyamatosan növekvő követelményeket támasztó teljesítményrendszer. A fokozatok többször is megszerezhetők, a legmagasabb megszerzett minősítés nem évül el.

A minősítés fokozatai
1.) Bronzjelvényes természetjáró 
2.) Ezüstjelvényes természetjáró
3.) Aranyjelvényes természetjáró
4.) Érdemes természetjáró
5.) Kiváló természetjáró
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK:

      •    Természetjáró minősítést csak az kaphat, aki mind a teljesítés időszaka alatt, mind a minősítés időpontjában a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) valamely tagszervezetének tagjaként érvényes tagszervezeti regisztrációval rendelkezik és a teljesítést egyéni túranaplóval dokumentálja.
      •    Az egyes fokozatok csak egymást követően, a megelőző megszerzése után, sorrendben teljesíthetők. A megszerzett minősítés nem évül el, a következő fokozat teljesítése bármikor megkezdhető. Emellett lehetőség van a folyamat újrakezdésére is, így egy adott minősítési szint akár többször is teljesíthető.
      •    Egy adott útszakasz bejárása egy túramódban, egy irányban, évente egy alkalommal számolható el. Más túramódban megengedett az ismételt teljesítés (pl. gyalogos után kerékpáros). A szabály alól kivételt jelentenek a munkatúrák, ahol az adott minősítési fokozatra megszabott ponthatáron belül bármennyiszer végigjárható egy adott útvonal.
      •    A teljesítés alsó korhatára a betöltött 6. életév, 14 éves életkor alatt azonban a teljesítés csak felnőtt kísérő egyidejű jelenléte esetén ismerhető el. Önálló hajóvezető is csak a 14. életévét betöltött személy lehet. A minősítésnek felső életkori határa nincs.
      •    A minősítés alapegysége a túramódok sajátosságait figyelembe vevő pontérték. Az egyes fokozatok megszerzéséhez a szabályzatban megfogalmazott feltételek teljesítése szükséges. A pontok egy, vagy több túramódban vegyesen is összegyűjthetők. (Egy túrán belül is kombinálhatók a túramódok.)
      •    A 20 pontot el nem érő egynapos túrák és városnézések nem értékelhetők. Többnapos túra esetén az értékelhetőség feltétele, hogy a teljesített pontszám napi átlaga érje el a 20 pont/nap értéket.
      •    Természetjáráshoz nem sorolható közlekedés pl. munkába járás, túraként nem számolható el!
      •    Az egyes fokozatok teljesítési idejének csak felső határa van.
      •    Az arany és érdemes fokozat teljesítése egyszer – szülés, betegség, stb. miatt – megszakítható. A teljesítőnek azonban ezen idő alatt is érvényes MTSZ regisztrációval kell rendelkeznie.
      •    A túrák itthon és külföldön egyaránt teljesíthetők. A túrák teljesítése nincs létszámhoz kötve.
      •    Vegyes, különböző túramódokban teljesített túranapok esetében a szabályzat szerint járó plusz pontok abban a túramódban számolhatók el, amelyik túramódban teljesített pontszám a túranap összesített pontszámának nagyobbik hányadát teszi ki.
      •    A túrák során a túrázó köteles betartani a túrázás körülményeire vonatkozó törvényi rendelkezéseket (pl. KRESZ, erdőtörvény, stb.)
A TÚRÁZÓI MINŐSÍTÉS MEGSZERZÉSÉVEL 
KAPCSOLATOS ALAPFOGALMAK:

      •    Túramódok: A minősíthető túrák elkülönítése a túra fő jellemvonása alapján. A túrázói minősítés szempontjából gyalogos, kerékpáros, vízi, sí, illetve barlangi túrákat különítünk el. 
           o    Gyalogtúra: bármely gyalogosan teljesített túra, mely megfelel a fent felsorolt általános követelményeknek.
            o    Túrakerékpározás: Kizárólag emberi erővel hajtott kerékpárral teljesített túra, mely megfelel a fent felsorolt általános követelményeknek.
           o    Vízitúra: Kizárólag emberi erővel hajtott vizijárművekkel való túrázás. Csak síkvizeken (szelídvizű folyókon és tavakon) teljesített túrák értékelhetők. A vadvizen és a tengereken teljesített túrák nem minősíthetők.
           o    Sítúra: a nem versenyszerű síelés bármelyik formája az alkalmazott síeszköz típusától és a síelési technikától függetlenül.
           o    Barlangi túra: Kiépített vagy kiépítetlen barlangban teljesített túra. (A látogatható magyarországi barlangok természetvédelmi területnek minősülnek és csak arra feljogosított, szakképzett vezetővel járhatók be és csak az általa igazolt túrajelentések fogadhatók el!)
      •    Munkatúra: Turista létesítmények létrehozása és karbantartása, illetve rendezvények útvonalának előkészítése/kijelölése/bontása során bejárt útvonal. Egyebek közt ide tartozik a jelzett turistautak útjelzéseinek készítése, illetve a természetjáró túraversenyek pályáinak kitűzése is. Útjelzés készítése esetén a teljesítést igazoló „túravezetőnek” az MTSZ útjelző vezetői képesítésével kell rendelkeznie!
      •    Jelvényszerző túramozgalom: Jelvényszerző túramozgalom: Olyan, a MTSZ (illetve tagszervezetei) által kiírt és a MTSZ honlapján közzétett, több nap alatt teljesíthető túraforma, mely során megadott helyeket kell időbeli korlátozás nélkül, tetszőleges irányban és szakaszolással érinteni. A teljesítésért a túramozgalom kiírója a teljesítőt elismerésben (oklevél, emléklap, kitűző, jelvény stb.) részesíti. A túramozgalom lehet nemzetközi, országos vagy helyi szintű. Tartalmuk is lehet általános (tájegységi), vagy tematikus (várak, nevezetes földrajzi pontok). Gyakran évfordulókhoz, illetve híres személyiségek emlékéhez kötve alakul ki a túramozgalom keretjátéka. Az ellenőrző pontok érintési sorrendjét és az útvonalat (kötött vagy szabadon választott), valamint az igazolás módját (bélyegzés, fotó, stb.) a túramozgalom kiírása rögzíti. A túramozgalom kiírója a legtöbb esetben igazoló füzet kiadásával segíti a teljesítőt, ami a túramozgalom kiírásán, az érintendő helyek felsorolásán és az igazolások gyűjtésére szolgáló helyen kívül a teljesítő azonosítását lehetővé tevő személyes adatok (név, születési idő, elérhetőség, egyesület) rögzítésére szolgáló oldalt, valamint a teljesítés elismerésekor kitöltendő záradékot is tartalmaz. Igazoló füzet hiányában a túramozgalom teljesítése túrajelentésekkel is igazolható.
      •    Természetjáró tájékozódási verseny: Természetjáró tájékozódási verseny: Más néven tájékozódási túraverseny. A verseny során a résztvevőknek, adott idő alatt ellenőrző pontokat kell érinteniük úgy, hogy minél kevesebb hibapontot kapjanak.
      •    Teljesítménytúra: Teljesítménytúra: A teljesítménytúra nem túramozgalom és nem túraverseny! A túrázásnak azt a fajtáját jelenti, mely során egy adott időpontban, egy adott útvonalat meghatározott időn (szintidő) belül kell teljesíteni. A szintidőn belüli teljesítésért a túrázó általában valamilyen elismerésben (oklevél, emléklap, kitűző, jelvény stb.) részesül. A teljesítés igazolására kiadott oklevél, emléklap, illetve a lebélyegzett menetlevél nem helyettesíti a minősítés alapját képező túrajelentést, de ez(ek) a dokumentum(ok) igazolásként mellékelhető(k) a túrajelentéshez.
      •    Magashegyi túra: 1500 méter tengerszint feletti (tszf.) magasság felett végzett túrázás. Amennyiben egy túra magashegyi és nem magashegyi szakaszokat is tartalmaz, akkor a magashegyiként a túrának csak az 1500 m-es tszf. magasság feletti része számolható el. Ebben a tekintetben a szakasz kiindulópontjaként az első, végpontjaként pedig az utolsó megbízhatóan azonosítható 1500 m tszf. magasság feletti útpontját kell alkalmazni. A túrajelentésen egyértelműen jelölni kell a magashegyi szakaszokat, és hitelt érdemlő módon dokumentálni kell annak teljesítését is.
      •    Síkvidéki túra: Olyan, alapvetően sík terepen teljesített túra, amelynek összes szintemelkedése nem haladja meg a 100 métert.
      •    Többnapos túra: A teljesített túranapok száma legalább kettő. Két típusa van: a csillagtúra és a vándortúra. A gyakorlatban azonban hosszabb idejű túrák esetén előfordulhat a kettő kombinációja is.
           o    Csillagtúra: olyan többnapos túra, amikor a szálláshely állandó. Legalább kettő, azonos helyen eltöltött éjszakát jelent.
           o    Vándortúra: olyan többnapos túra, amikor a szálláshely napról napra változik. Ezen kívül az adott napi túra végpontja megegyezik a következő napi túra kezdőpontjával. A kétnapos egy éjszakás túrák is vándortúraként számolandók el.
      •    Táborozás (sátortábor): a többnapos túrák esetén sátorban töltött éjszaká(ka)t jelenti. Az adott túra során minden éjszaka külön értékelendő.
            o    Állótábor: Olyan sátortábor, amelynek helyszíne a túranap után változatlan.
            o    Mozgótábor: Olyan sátortábor, amelynek helyszíne a túranap után megváltozik. Az erre vonatkozó pluszpontok csak akkor számolhatók el, ha a túrázó saját maga viszi a teljes felszerelését. Ha a csomagszállításhoz külső segítséget (pl. gépkocsi, teherautó, stb.) vesz igénybe, akkor az állótábor pontszáma alkalmazandó!
      •    Téli túra: A Ráktérítőtől (északi szélesség 23°) északra az XII-I-II. hónapokban, - magashegyi túra esetén ezek mellett a XI, III hónapokban teljesített túrák is. A Baktérítőtől (déli szélesség 23°) délre pedig a VI-VII-VIII hónapban, magashegyi túra esetén ezek mellett a V, IX hónapokban teljesített túrák is.
      •    Útvonal/nyomvonal: A túra során bejárt útvonal. Papírtérkép hiányában a túra útvonala a GPS készülékkel rögzített nyomvonallal is megadható. Az útvonalat a túrajelentésen olyan pontossággal kell leírni, hogy az értékelő számára egyértelmű legyen!
      •    Útpont: A túra során érintett, földrajzi névvel azonosítható pontok. Nem kötelező mindet feltüntetni a túrajelentésen, csak annyit, amennyi alapján egyértelműen beazonosítható a teljesített túraútvonal. A útpontok érintését lehetőség szerint igazolni kell. Ennek módjait lásd a „túra teljesítésének igazolása” pontban.
      •    Túratáv: A bejárt túraútvonal tényleges hossza. A túrajelentésben 100 m pontossággal adandó meg. Papírtérkép hiányában a túra távolságadatai GPS készülékkel rögzített nyomvonalból is kiszámíthatók. Az eltérő túramódokban megtett szakaszok külön értékelendők. Szintén külön kell értékelni a magashegyi és nem magashegyi szakaszokat.
      •    Szintemelkedés: A bejárt túraútvonal során leküzdött szintemelkedések összege, mely legalább 10 m, legfeljebb 1 m pontossággal adható meg. Papírtérkép hiányában a túra szintadatai GPS készülékkel rögzített nyomvonalból is kiszámíthatók.
      •    Túraidő (menetidő): Egyes túramódokban (barlangjárás, síelés) a túra értékelése nem a megtett távolság és szintkülönbség alapján történik, hanem a túra időtartama alapján. Az így minősítendő túrák esetében is meg kell adni a pontos túraútvonalat és hitelt érdemlően bizonyítani kell annak végigjárását. Számításához igénybe vehetők a túra során GPS készülékkel rögzített nyomvonal időadatai (menetidő = teljes túraidő – állásidő). Kiépített barlangban történő vezetett túra menetidejét a jegyvásárlás helyén kifüggesztett hivatalos árjegyzék lefényképezésével, vagy erre vonatkozó dokumentum (pl. nyomtatott tájékoztató) melléklésével lehet igazolni.
      •    Túrajelentés: A túra dokumentációjára (azaz a teljesítés igazolására) szolgáló nyomtatvány, mely a teljes körű kitöltés után, a túravezető(k) aláírásával válik hitelessé. Többnapos túra esetén, a könnyebb áttekinthetőség érdekében érdemes túranaponként egyet kitölteni.
            o    Fel kell tüntetni rajta a túra időpontját, a helyszínül szolgáló tájegységet, a pontos útvonalat az érintett útpontokkal, minősítési pontértékeket, a túravezető(k) nevét(eit) és képesítési számát(ait), a túrán résztvevők névsorát, valamint az útpontok érintésének igazolását! 
            o    A kitöltött túrajelentéshez - szükség esetén - a teljesítést igazoló egyéb dokumentum(ok) és fénykép(ek) mellékletként csatolható(k). 
            o    E-túrajelentés: A túrajelentés elektronikus számítógéppel kitölthető formája, melyhez a teljesítést igazoló dokumentumokat (fényképek, GPS nyomvonal) elektronikusan kell csatolni. (A MTSZ ennek kidolgozását megkezdte, elkészülte után a honlapján publikálja a dokumentumot)
      •    A túra teljesítésének igazolása: a túrák teljesítésének igazolása normál esetben a túrajelentés erre szolgáló rovatában történik, az útpontokon oda gyűjtött bélyegzőlenyomatokkal. Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, akkor mód van a túrán készült fényképek használatára. Ezek lehetőség szerint olyan készülékkel készítendők, amelyek egyidejűleg rögzítik a felvétel készítésének időpontját és a helyszín GPS koordinátáit is, vagy legalább ábrázolják a teljesítőt. Igazolásként elfogadható még a teljesítménytúrákon kiállított teljesítési oklevél, a menetkarton, vagy a rendezők igazolása a túrajelentés igazolási rovatában. Az igazolásokhoz GPS vevő készülékkel rögzített nyomvonal is mellékelhető, de ez önmagában nem elégséges a teljesítés elismeréséhez. Végső esetben – a korábbi szokásjognak megfelelően – az egyéb tekintetben szabályosan kitöltött túrajelentésen a túravezető aláírása szükséges és elégséges feltétele a teljesítés elismerhetőségének. 
      •    Túranapló: A túrázó által a túrajelentések alapján a minősítési fokozat megszerzése érdekében a MTSZ Egyéni Túranapló Kitöltési Utasítása (1. melléklet) szerint vezetett napló, melyet a szakosztály/egyesület vezetőjének kell hitelesítenie az illetékes minősítési bizottsághoz való benyújtás előtt. A túranapló nyomtatott formája kapható a MTSZ irodájában. E-túranapló: a dokumentum elektronikusan kitölthető verziója, melynek kidolgozását a MTSZ megkezdte, elkészülte után pedig a honlapján publikálja a dokumentumot. A hivatalostól eltérő formátumú túranapló nem használható.
•    Minősítési bizottság: Természetjáró szövetségek, egyesületek, szakosztályok azon testülete, mely a túrák és túramozgalmak dokumentációjáért, a teljesítések ellenőrzéséért, elismeréséért, illetve a minősítések odaítéléséért és nyilvántartásáért felelős.
PONTSZÁMÍTÁS MÓDJA

A.) GYALOGTÚRÁZÁS

Normál (nem magashegyi) túra/túraszakasz:
      •    Túratáv értékelése: 1,5 pont / km
      •    Szintemelkedés értékelése: 2 pont / 100 m

Természetjáró tájékozódási verseny:
      •    Túratáv értékelése: 3 pont / km (a légvonalban mért hivatalos útvonal)
      •    Szintemelkedés értékelése: 2 pont / 100 m

Pluszpontok:
      •    Síkvidéki túra: 3 pont / túranap.
      •    Téli túra: 3 pont / túranap
      •    Többnapos túra:
            o    Csillagtúra: 1 pont / túranap
            o    Vándortúra: 3 pont / túranap
      •    Sátorozás:
            o    Állótábor: 2 pont / éjszaka
            o    Mozgótábor: 6 pont / éjszaka
      •    Magashegyi túra/túraszakasz: A vonatkozó nem magashegyi pontértékek és pluszpontok kétszeresével kell számolni.


B.) TÚRAKERÉKPÁROZÁS

Műúton, vagy kiépített kerékpárúton történő kerékpározás:
      •    Túratáv értékelése: 0,5 pont / km
      •    Szintemelkedés értékelése: 1 pont / 100 m

Terepen (földúton) történő kerékpározás:
      •    Túratáv értékelése: 1 pont / km
      •    Szintemelkedés: 2 pont / 100 m

Pluszpontok:
      •    Téli túra: 3 pont / túranap
      •    Többnapos túra:
            o    Csillagtúra: 1 pont / túranap
      o    Vándortúra: 3 pont / túranap
      •    Sátorozás:
            o    Állótábor: 2 pont / éjszaka
      o    Mozgótábor: 6 pont / éjszaka
      •    Magashegyi túra/túraszakasz: A vonatkozó nem magashegyi pontértékek és pluszpontok kétszeresével kell számolni.


C.) VÍZITÚRÁZÁS

Folyóvízen folyásirányban haladva: 1 pont / km
Állóvízen haladva: 1.5 pont / km
Folyóvízen folyásiránnyal szemben haladva: 2 pont / km

Pluszpontok:
      •    Többnapos túra:
            o    Csillagtúra: 1 pont / túranap
            o    Vándortúra: 3 pont / túranap
      •    Sátorozás:
            o    Állótábor: 2 pont / éjszaka
            o    Mozgótábor: 6 pont / éjszaka
      •    Hajóátemelés: 3 pont / alkalom


D.) SÍELÉS

      •    Mindenfajta síelés – sítúrázás, sífutás, lesiklás, snowboard, sífutás stb. – pontozható és minden óráért 6 pont jár.

Pluszpontok:
      •    Többnapos túra:
            o    Csillagtúra: 1 pont / túranap
            o    Vándortúra: 3 pont / túranap


E.) BARLANGI TÚRÁZÁS

      •    Kiépített barlangban történő vezetett nyilvános túra (a belépőjegy vásárlásának helyszínén közölt / kifüggesztett hivatalos bejárási idő alapján): 4 pont / óra

      •    Nem kiépített barlangban történő (a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat minősített vezetője által vezetett és igazolt) túra: 10 pont / óra


F.) MUNKATÚRA

•    Bármilyen munkatúra: 7 pont / óra (szintemelkedéstől és túratávtól függetlenül). 
Az adott minősítési kategórián belül legfeljebb a megszerzendő összes pontérték 30 százaléka számolható el ezen a jogcímen. Nem alkalmazhatók rá az útszakasz ismételt bejárását érintő korlátozások.

 
 
Túranaptár
 
Turista szervezetek Somogyban - saját honlappal
 
Turista szervezetek Somogyban - honlap nélkül
 
Letölthető anyagok
 
Túramozgalmak Somogyban
 
Túranaptár: ha fontos neked a teljesítmény, a verseny
 
Hasznos segédanyagok
 

Egy apró, kreatív közösség, akik szeretettel várják új tagjaikat. Írjuk meg együtt ezt a történetet! - Csatlakozz! - RPG    *****    Egy csokoládé labrador tartásának következtében kialakult tapasztalataink, élményeink, ajánlásaink blog formájában.    *****    Kreatív, blogos, olvasós, személyesebb hangvételû, de érdekes oldal, amit nem szabad kihagyni. :) - NOVA-TIME - gportal    *****    welcome to the room of people - gportal - welcome to the room of people - gportal    *****    I am afraid of what I'm risking if I follow you Into the unknown - Mirage Mirror - hungarianforum    *****    Fournemouth - where is legends live - gportal - Fournemouth - where is legends live - gportal    *****    new york state of mind - jcink - new york state of mind - jcink - new york state of mind - jcink    *****    Új tartalom a Blogomon ----->Linkinlady - Sok újdonság -----> Versek, írások    *****    Képregény, vers, blog, irka-firka, sztorik, tõlem, bárkinek:)    *****    Asztrológiai elemzések,rendkívül kedvezõ áron,diplomás asztrológustól. Minden kérdésedre választ kapsz tõlem. Kattints!    *****    Új tartalom a Blogomon ----->Linkinlady    *****    Xtina Hungary - Magyarország elsõ számú Christina Aguilera rajongói oldala. KATT!    *****    Saját Blogom, gyere és olvass - Linkinlady    *****    Blogom olvasóit keresi, gyere, Bosch múzeumi élmény is van - Linkinlady    *****    Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Debrecen    *****    Minden egyben a SKAM sorozatokról - friss hírek, folyamatosan bõvülõ MAGYAR FELIRATOS tartalom - SKAM SKAM FRANCE WTFOCK    *****    Vasárnapi Regény Kvíz, gyere és válaszolj ;) - Linkinlady    *****    Tiktok,Blog,Hobby - Linkinlady Gyere és olvass    *****    Blogom új olvasóit várja    *****    FPS, TPS, indie és story játékok! Nézõi játékok! Értékes nyeremények! Nézd a streamet és csatlakozz DC közösségemhez! :)